Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

SIE-fil – Vad är en SIE-fil?

En SIE-fil är ett centralt filformat inom ekonomihantering, speciellt utformat för att underlätta överföringen av ekonomisk data mellan olika typer av programvaror. SIE står för Standard Import och Export och är ett svenskt standardiserat filformat. Dess huvudfunktion är att förenkla och standardisera överföring av redovisningsdata mellan olika ekonomisystem, såsom redovisnings- och deklarationsprogram. Användningen av SIE-filer innebär en effektiviserad process för att hantera allt från verifikationer och saldon till räkenskapsår och kontoplaner.

Varför är SIE-filer viktiga för företagare?

För en företagare är det avgörande att ha en effektiv och korrekt redovisning. SIE-filer möjliggör en smidig överföring av viktig finansiell information, vilket sparar tid och minimerar risken för fel i bokföringen. Genom att använda SIE-filer kan företagaren säkerställa att all nödvändig information överförs korrekt mellan olika system, vilket är avgörande vid exempelvis bokslutsarbeten eller skattedeklarationer.

Kund- och leverantörsreskontra samt andra register behöver normalt överföras på annat sätt, då SIE-filer primärt fokuserar på redovisningsdata.

Olika typer av SIE-filer

Det finns fyra huvudtyper av SIE-filer, var och en anpassad för specifika ändamål:

SIE1

Innehåller information om årssaldon, inklusive ingående och utgående saldon för alla konton i kontoplanen. Används ofta för att överföra företagsinformation till skatteprogram.

SIE2

Liknar SIE1 men inkluderar även information om företagets periodsaldon, såsom månadsvisa saldoförändringar för varje konto.

SIE3

Liknar SIE2, men med tillägg av saldoinformation på objektnivå, som kostnadsställen och projekt.

SIE4

Används för att exportera transaktioner från ett redovisningsprogram eller för att importera transaktioner till ett sådant program.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte