Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är semestertillägg?

Semestertillägget är ett extra tillägg som ingår i semesterlönen enligt semesterlagen. Detta tillägg betalas utöver den anställdes grundlön under semesterledigheten. Syftet med semestertillägget är att säkerställa att anställda får extra ekonomiskt stöd under sin ledighet, vilket främjar deras möjlighet till återhämtning och vila.

Semesterlagen styr hur semestertillägg ska beräknas och utbetalas. Lagen säkerställer att alla anställda får semesterlön inklusive semestertillägg, vilket är en viktig del av deras rätt till återhämtning.

Hur mycket är semestertillägget?

Semestertilläggets storlek varierar beroende på anställningsform. För anställda med fast månadslön beräknas tillägget som 0,43 % av månadslönen per semesterdag. Exempelvis, en anställd med 30 000 kr i månadslön får 129 kr extra per semesterdag. Vid rörlig eller oregelbunden lön används istället procentregeln, där semesterlönen blir 12 % av den totala semestergrundande inkomsten under ett år.

Hur beräknas ersättningen?

För att korrekt beräkna semestertillägget bör företagare förstå de två huvudsakliga metoderna: sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln används för fasta löner, medan procentregeln används för anställda med varierande inkomster. Det är viktigt att noggrant dokumentera och beräkna dessa belopp för att uppfylla lagkraven och upprätthålla en god arbetsrelation med de anställda.

När får man semestertillägget?

Semestertillägget utbetalas normalt i samband med den anställdes semesterledighet. För fasta anställningar beräknas och betalas det vanligtvis ut enligt den normala löneutbetalningscykeln. För anställningar med varierande lön, som timanställningar, kan det betalas ut som en del av den regelbundna lön eller som en separat semesterersättning.

Växla semestertillägg mot semesterdagar

I vissa fall kan arbetsgivare och anställda komma överens om att växla semestertillägg mot extra semesterdagar. Detta kan vara en flexibel lösning för både arbetsgivare och anställda, beroende på företagets policy och kollektivavtal.

Semestertillägg utan kollektivavtal

Även i frånvaro av kollektivavtal är arbetsgivare enligt svensk lag skyldiga att betala semesterlön med tillägg. Det är dock viktigt att notera att kollektivavtal kan ha specifika regler som påverkar hur semestertillägget ska hanteras.

Betalar man skatt på semestertillägg?

Ja, semestertillägg är skattepliktigt och ska behandlas som en del av den anställdas inkomst. Företagare måste därför göra de nödvändiga skatteavdragen när semestertillägget betalas ut.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte