Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Semesterersättning – Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en viktig del av arbetslivet, särskilt för dig som företagare och arbetsgivare. Det är den ersättning anställda får för den semester de inte har tagit ut. Denna ersättning är en lagstadgad rättighet, vilket innebär att den inte kan förhandlas bort. För att säkerställa transparens och rättvisa, bör ersättningen alltid specificeras på lönebeskedet. Den minsta semesterersättningen är lagstadgat till minst 12 procent av den lön som har tjänats in.

Hur fungerar semesterersättningen?

Semesterersättningen speglar en viktig princip i arbetslivet: rätten till vila och återhämtning. Om en anställd inte tar ut sin semester, kompenseras detta finansiellt. Denna ersättning utbetalas vanligtvis senast en månad efter avslutad anställning. För anställningar som varar upp till tre månader kan det finnas möjlighet att få ersättningen utbetald månadsvis.

Det finns också ett koncept kallat förskottssemester, där semesterledighet tjänas in under ett år och tas ut året därpå. Arbetsgivaren kan välja att betala ut semesterdagar i förskott. Detta skapar en skuld till arbetsgivaren, vilken motsvarar det löneavdrag som annars skulle ha gjorts. Om en anställd blir uppsagd avskrivs skulden efter fem år. Men om den anställda själv väljer att säga upp sig, blir denne återbetalningsskyldig om skulden inte redan är avskriven.

Vad innebär detta för dig som företagare?

För dig som företagare är det viktigt att förstå och hantera semesterersättning korrekt. Det är inte bara en fråga om att följa lagar och regler, utan också ett sätt att visa uppskattning och respekt för dina anställdas rätt till vila. Genom att säkerställa en tydlig och korrekt hantering av semesterersättning, bidrar du till en positiv arbetsmiljö och upprätthåller goda relationer med dina anställda. Korrekt hantering av semesterersättning är också avgörande för att undvika ekonomiska överraskningar och säkerställa att ditt företag är i linje med arbetsrättsliga krav.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte