Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Schablonbelopp – Vad är schablonbelopp?

Schablonbelopp är ett generellt fastställt belopp som ofta används inom skatteregelverket för att förenkla beräkningar. Dessa belopp baseras på generella uppskattningar och används för att enkelt uppskatta olika utgifter, som traktamenten och milersättningar. För företagare innebär detta ett enklare och mer rättvist sätt att hantera vissa kostnader och skatteberäkningar.

Schablonbeloppets funktion

Ett schablonbelopp används för att underlätta beräkningar där exakta värden är svåra eller omöjliga att fastställa. Ett typiskt exempel är beräkning av milersättning. Om en anställd använder sin egen bil i tjänsten, tillämpas schablonbeloppet för att bestämma avdragsrätten. Detta schablonbelopp tar hänsyn till generella kostnader som bränsle, slitage och underhåll av fordonet.

Det är Skatteverket som fastställer dessa belopp. Detta säkerställer att beräkningarna är enhetliga och rättvisa, och sparar tid för både företagare och myndigheter. Istället för att dokumentera varje enskild kostnad, använder företagare schablonbeloppet som en standardiserad kostnad.

Fördelar för företagare

Användningen av schablonbelopp innebär flera fördelar för företagare. För det första förenklas bokföringen avsevärt då det inte är nödvändigt att detaljregistrera varje kostnad. Detta sparar tid och minimerar risken för fel. För det andra blir skatteberäkningar mer förutsägbara och rättvisa, eftersom schablonbeloppen är utformade för att spegla genomsnittliga kostnader.

För företagare som ofta hanterar traktamenten, tjänsteresor och liknande utgifter, erbjuder schablonbelopp en praktisk lösning för att hantera ekonomiska transaktioner på ett smidigt och rättvist sätt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte