Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Schablonavdrag – Vad är schablonavdrag?

Schablonavdrag är en metod i skatteberäkningen där man använder ett förutbestämt belopp istället för att räkna på de faktiska kostnaderna. Det är en praktisk lösning för att förenkla administrationen av vissa avdrag, speciellt användbart för företagare och enskilda näringsidkare.

Förenklad skattehantering

Huvudsyftet med schablonavdrag är att minska den administrativa bördan. Istället för att samla kvitton och noggrant beräkna kostnader, kan du använda ett standardbelopp som är fastställt på förhand. Detta gör processen med att deklarera inkomster enklare och mer tidsbesparande.

Till exempel, vid uthyrning av en bostad kan man dra av en viss procent av hyresintäkten som schablonavdrag istället för att räkna på de faktiska kostnaderna för underhåll och liknande. Det förenklar och påskyndar processen avsevärt.

Schablonavdrag i enskild näringsverksamhet

För dig som driver enskild näringsverksamhet är schablonavdrag ett viktigt verktyg. Du betalar sociala avgifter baserade på din verksamhets överskott, som inkluderar avgifter för pension och sjukförsäkring. Dessa avgifter är avdragsgilla, och schablonavdraget tillämpas här för att underlätta beräkningen.

Till exempel, en näringsidkare som ska betala fulla egenavgifter kan göra ett schablonavdrag på 25 procent av överskottet. Det ger en tydlig och enkel metod att räkna ut skattebeloppet, vilket är särskilt värdefullt då de exakta avgifterna inte kan fastställas i förväg.


Schablonavdrag är alltså en effektiv metod för att förenkla skatteberäkningen, vilket sparar tid och minskar komplexiteten i deklarationsprocessen. För företagare innebär detta en möjlighet att fokusera mer på kärnverksamheten, samtidigt som man säkerställer korrekt och rättvis skattehantering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte