Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är särskild löneskatt?

Särskild löneskatt är en skatt som betalas på löner och andra ersättningar. Denna skatt ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter och är avsedd att säkerställa att inkomst från arbete och företagande beskattas på ett rättvist sätt. Den är särskilt relevant för enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

Särskild löneskatt har en specifik procentsats som varierar beroende på olika faktorer. Förståelse för dessa procenttal är avgörande för att korrekt beräkna den totala skatteskulden för företaget.

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) gäller för enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i sin näringsverksamhet. SLP betalas även av dödsbon. Det är viktigt att förstå hur dessa kostnader påverkar det totala underlaget för särskild löneskatt.

Årets beräknade avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt

Beräkningen av avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt är en kritisk del av företagets årsbokslut. Detta innebär att noggrant beräkna de skatter som ska betalas på företagets ersättningar och inkomster, vilket påverkar företagets ekonomiska resultat.

Bokföra särskild löneskatt

Korrekt bokföring av särskild löneskatt är essentiellt för att upprätthålla en korrekt och laglig redovisning. Det är viktigt att företagare förstår hur man bokför dessa skatter för att säkerställa att företagets finansiella rapporter är exakta.

Beräkna särskild löneskatt

Att kunna beräkna särskild löneskatt korrekt är viktigt för att säkerställa att rätt skattebelopp betalas. Detta innefattar att förstå vilka inkomster och ersättningar som är skattepliktiga och hur dessa påverkar den totala skatteberäkningen.

Överskott och underlag för särskild löneskatt

För att korrekt bedöma företagets skattesituation är det viktigt att förstå relationen mellan företagets överskott och underlaget för särskild löneskatt. Detta hjälper företagare att planera och hantera sin skattebelastning effektivt.

Avslutning

Förståelsen av särskild löneskatt är avgörande för alla företagare. Genom att ha rätt kunskap om detta område kan företagare effektivt hantera sin skatteplanering och undvika onödiga kostnader. Det är en viktig del av att skapa en sund ekonomisk grund för ditt företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte