Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Sambeskattning – Vad är sambeskattning?

Sambeskattning är en skatteteknisk term som beskriver ett förfarande där inkomsterna för alla individer i ett hushåll slås ihop och beskattas som en enhet. Detta skattesystem användes tidigare i Sverige och är fortfarande i bruk i vissa länder. Det är viktigt för företagare att förstå denna princip, eftersom den kan ha direkta och indirekta effekter på deras finansiella planering och skattestrategier.

Sambeskattning i praktiken

I ett sambeskattningssystem beskattas hushållets sammanlagda inkomst gemensamt. Till exempel, i ett äktenskap skulle makarna dela på skatten för hushållets totala inkomst. Detta kan leda till en lägre total skatt, särskilt om en av makarna har en betydligt högre inkomst. Här kommer begreppet marginalskatt in, vilket är skatten på den sista intjänade hundralappen. I ett sambeskattningssystem kan den högre inkomsttagaren dra nytta av en lägre marginalskatt, vilket minskar hushållets totala skattetryck.

Sambeskattningens effekter på jämställdhet

Det är också värt att notera att sambeskattning kan ha en negativ inverkan på jämställdhet. I vissa fall kan det vara mer skattemässigt gynnsamt för den med lägre inkomst, ofta kvinnan, att inte förvärvsarbeta. Detta system avskaffades i Sverige 1971 som en del av en skattereform för att främja jämställdhet och underlätta för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Idag tillämpar Sverige istället särbeskattning, där varje individ beskattas på sin egen inkomst.

Sambeskattning i företagsvärlden

För företagare är det intressant att notera sambeskattningens roll i bolagsvärlden. I Sverige kan företag inom samma koncern använda koncernbidrag för att jämna ut resultat, medan i andra länder, som Danmark, används sambeskattning för att beskatta koncernbolagens sammanslagna vinster och förluster som en enhet.

Sambeskattning är en komplex och viktig del av skatteplaneringen, särskilt för företagare med internationella intressen. Genom att förstå detta begrepp och dess historiska och praktiska användning kan företagare göra mer informerade beslut och strategier för sin finansiella framtid. Läs mer om att driva företag och relaterade skattefrågor på vår webbplats för ytterligare vägledning och stöd.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte