Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Royalty?

Royalty är en form av ersättning som betalas till innehavare av immateriella rättigheter. Kompositörer, författare, konstnärer och fotografer är typiska exempel på yrken där royalties är en vanlig inkomstkälla.

Vilka yrken omfattas av royalties?

Många yrken involverar royalties som en viktig del av inkomsten. Det inkluderar kompositörer, författare, uppfinnare, konstnärer och fotografer. För att använda musikstycken, tjäna pengar på böcker eller dra nytta av uppfinningar måste man ofta betala för rättigheten att använda dessa verk. Det görs vanligtvis genom att upprätta ett licensavtal mellan den som äger rättigheterna och den som vill använda dem.

Royalties – Hur betalas det ut?

Royalties kan betalas på olika sätt, inklusive en engångssumma och efterföljande betalningar baserade på intäkterna från verket vid försäljning. Det vanligaste är att royalties beräknas som en procentandel av försäljningsintäkterna, men det kan även inkludera en initial engångsbetalning. Alla villkor för betalningen, hur den ska beräknas och när den ska göras regleras i ett licensavtal som undertecknas av både licensgivaren (rättighetsinnehavaren) och licenshavaren (den som vill använda rättigheten).

STIM – Royalties till upphovsmän inom musik

I Sverige fungerar STIM som en förvaltningsorganisation för upphovsrätt. STIM samlar in betalningar från användningen av musikverk och fördelar sedan ersättningen till sina medlemmar, som inkluderar kompositörer, textförfattare, verkarrangörer och musikförlag. Detta

system hjälper upphovsmän att få betalt för sina kreativa verk och främjar en rättvis kompensation för deras arbete.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte