Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Rörliga kostnader – Vad är rörliga kostnader?

Rörliga kostnader är en central term inom företagsekonomi som företagare bör förstå för att effektivt hantera sina ekonomiska resurser. I denna artikel kommer vi att utforska vad rörliga kostnader är, hur de fungerar och vilken påverkan de har på din verksamhet.

Vad är rörliga kostnader?

Rörliga kostnader är kostnader som förändras i takt med verksamhetens volym. Med andra ord, när du ökar eller minskar produktionen eller försäljningen av dina produkter eller tjänster, kommer de rörliga kostnaderna att variera proportionellt. Ett klassiskt exempel på rörliga kostnader är materialkostnader. Om du tillverkar fler enheter, kommer dina materialkostnader att öka i motsvarande grad. Minskad produktion leder till lägre materialkostnader.

Rörliga kostnader kontra fasta kostnader

Det är viktigt att skilja mellan rörliga och fasta kostnader. Medan rörliga kostnader varierar med verksamhetsvolymen, förändras inte fasta kostnader direkt när du ändrar din produktion eller försäljning. Exempel på fasta kostnader inkluderar lokalhyra, försäkringar och vissa personalkostnader. Dessa kostnader återkommer oberoende av om din verksamhet ökar eller minskar.

Olika typer av rörliga kostnader

Inom rörliga kostnader finns det olika kategorier att överväga.

Proportionellt rörliga kostnader: Dessa kostnader ökar eller minskar i samma takt som verksamhetsvolymen. Om du har en stabil verksamhetsvolym kommer kostnaden per enhet att förbli konstant. Ett exempel är materialkostnader.

Progressivt rörliga kostnader: Dessa kostnader ökar snabbare än verksamhetsvolymen. När verksamhetsvolymen ökar ökar även kostnaden per enhet. Ett exempel är lönekostnader vid övertidstillägg.

Degressivt rörliga kostnader: Här ökar kostnaderna långsammare än verksamhetsvolymen. När verksamhetsvolymen ökar minskar kostnaden per enhet. Ett exempel är materialkostnader med mängdrabatt.

Hur påverkar rörliga kostnader ditt företag?

Att förstå och hantera rörliga kostnader är avgörande för företagare. Genom att känna till hur dessa kostnader påverkas av din verksamhet kan du fatta välgrundade beslut. Om du planerar att öka produktionen kan du förutse ökade rörliga kostnader och inkludera dem i din budget. Å andra sidan kan du vid nedgångar i verksamheten identifiera områden där du kan minska kostnaderna för att anpassa dig till den lägre volymen.

Rörliga kostnader är kostnader som varierar med verksamhetsvolymen och inkluderar olika kategorier såsom proportionellt, progressivt och degressivt rörliga kostnader. För företagare är det viktigt att kunna skilja mellan rörliga och fasta kostnader och att använda denna kunskap för att fatta informerade ekonomiska beslut. Genom att förstå hur rörliga kostnader påverkar din verksamhet kan du optimera din ekonomiska planering och budgetering. För mer information om ekonomiska begrepp och hantering, utforska vår ordlista och resurser om bokföring.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte