Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Rörlig ränta – Vad är det?

Rörlig ränta är, precis som namnet antyder, en ränta som inte är konstant. Den anpassas efter den aktuella räntan som råder på marknaden och är därmed i ständig förändring. När du tar ett lån betalar du ränta som en kostnad för att låna pengar. Här kan du välja mellan en bunden ränta som är fast under hela låneperioden, eller en rörlig ränta som förändras beroende på marknadsräntan.

Vad betyder det för företagaren?

För företagare kan rörlig ränta innebära lägre kostnader, eftersom den ofta ligger under den bundna räntan. Men det finns en hake – med rörlig ränta tar du en högre risk. Om marknadsräntan stiger, gör din ränta det också. Men det finns skydd för dig som låntagare! Långivaren måste ha rätten till ränteändring skriven i låneavtalet och informera om eventuella förändringar innan de sker. Dessutom, om du har ett bolån med rörlig ränta och räntan höjs, kan du byta långivare utan extra kostnader. Detta eftersom bolån med rörlig ränta inte får beläggas med ränteskillnadsersättning, vilket är en avgift för att betala av lånet i förtid.

Historiskt sett har rörlig ränta varit ett populärt val, särskilt för bolån, eftersom den oftast legat på lägre nivåer än den bundna räntan, vilket har gjort den mer lönsam. Men som alltid när det gäller ekonomi är det viktigt att väga för- och nackdelar innan man bestämmer sig!

Frågor och svar om rörlig ränta

Hur påverkar rörlig ränta företagslån?

För företagslån med rörlig ränta innebär det att kostnaden för lånet varierar över tiden. När marknadsräntan sjunker, minskar räntekostnaden för lånet, vilket kan leda till lägre utgifter för företaget. Omvänt, när marknadsräntan stiger, ökar räntekostnaden, vilket kan påverka företagets finansiella belastning och marginaler.

Vad bör företagare överväga när de väljer rörlig ränta?

Företagare bör beakta sin affärsmodells känslighet för ränteändringar och deras förmåga att hantera potentiella ökningar i räntekostnader. Det är viktigt att utvärdera den nuvarande ekonomiska miljön och ränteprognoser samt att ha en solid plan för att hantera perioder med högre räntor. Dessutom kan det vara klokt att kombinera rörlig ränta med en fast ränta för att balansera riskerna.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med rörlig ränta för företag?

Fördelarna med rörlig ränta inkluderar möjligheten att dra nytta av lägre räntekostnader när marknadsräntan sjunker, vilket kan förbättra företagets likviditet och resultat. Nackdelarna är osäkerheten och risken för ökade kostnader vid räntehöjningar, vilket kan påverka företagets budget och finansiell stabilitet. Därför är det viktigt för företagare att noggrant överväga sin risktolerans och finansiella strategi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte