Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen mäter hur mycket av varje omsättningskrona som blir över efter att alla driftskostnader är betalda. Det är en indikator på hur effektivt ditt företag omvandlar omsättning till vinst. En högre rörelsemarginal innebär att företaget är mer lönsamt och effektivt i att hantera sina kostnader.

Formel för rörelsemarginal

För att beräkna rörelsemarginalen, använder du formeln: Rörelseresultat dividerat med Nettoomsättning, multiplicerat med 100. Detta ger dig en procentandel som representerar din rörelsemarginal.

Räkna ut rörelsemarginal – Steg för Steg

Bestäm Rörelseresultatet: Detta är skillnaden mellan företagets rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Bestäm Nettoomsättningen: Detta är den totala försäljningen minus returer, rabatter och andra försäljningsavdrag.

Använd Formeln: Dividera rörelseresultatet med nettoomsättningen och multiplicera med 100.

Vad är en bra Rörelsemarginal?

Vad som anses vara en ”bra” rörelsemarginal varierar mellan branscher. Generellt sett är en högre rörelsemarginal bättre, eftersom den indikerar större lönsamhet. Jämför din rörelsemarginal med branschstandarder för att få en bättre förståelse av ditt företags prestanda.

Rörelsemarginal kontra vinstmarginal

Även om rörelsemarginalen är lik vinstmarginalen, är det viktigt att skilja dem åt. Vinstmarginalen tar hänsyn till alla inkomster och kostnader, inklusive skatter och räntor, medan rörelsemarginalen fokuserar på rörelseresultatet.

Bruttomarginal kontra rörelsemarginal

Bruttomarginalen mäter inkomst efter att direkt tillverknings- eller produktkostnader är avdragna, medan rörelsemarginalen tar hänsyn till alla driftskostnader. Rörelsemarginalen ger en mer omfattande bild av företagets lönsamhet.

Rörelsemarginal som nyckeltal för ditt företag

Som företagare är det viktigt att regelbundet övervaka din rörelsemarginal. Den ger viktig information om ditt företags lönsamhet och effektivitet. Genom att förstå och förbättra din rörelsemarginal, kan du göra mer informerade beslut för att främja ditt företags tillväxt och framgång.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte