Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Rörelsekapital – Vad innebär rörelsekapital?

Rörelsekapital är ett vitalt koncept för varje företagare, spelar en avgörande roll i att upprätthålla den dagliga verksamheten och finansiella stabiliteten. Det representerar skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar och dess kortfristiga skulder. Men vad innebär det konkret för en företagare?

Vad innebär rörelsekapital?

I sin enklaste form, innebär rörelsekapital mängden kapital ett företag har tillgängligt för att hantera sin dagliga verksamhet. Omsättningstillgångar inkluderar tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter inom ett år, såsom kundfordringar och varulager. Kortfristiga skulder å andra sidan, är de skulder och förpliktelser som måste betalas inom ett år, exempelvis leverantörsskulder eller kortfristiga lån.

Positivt vs. negativt rörelsekapital

Ett positivt rörelsekapital, där omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna, indikerar att företaget har tillräckligt med finansiella medel för att inte bara täcka sina skulder, men också att investera i tillväxt. Detta scenario är idealiskt för ett företag som strävar efter ekonomisk stabilitet och tillväxt.

Å andra sidan, ett negativt rörelsekapital uppstår när kortfristiga skulder överstiger omsättningstillgångarna. Detta kan signalera ekonomiska svårigheter, där företaget kan behöva låna pengar eller sälja tillgångar för att täcka sina skulder. Det kan också innebära att leverantörer i viss mån finansierar företagets verksamhet, vilket kan vara ohållbart i längden.

Rörelsekapitalets roll i värdering och prognoser

För företagare är förståelsen av rörelsekapitalet avgörande inte bara för den dagliga driften, utan också för långsiktig planering och värdering av företaget. Det är ett nyckeltal som används för att ställa korrekta prognoser för företagets kassaflöde och är särskilt viktigt vid värdering av företaget, exempelvis vid försäljning eller fusion.

Att förstå och hantera rörelsekapitalet effektivt är alltså centralt för att säkerställa ett företags finansiella hälsa och framgång. Det finns olika strategier för att hantera rörelsekapitalet, från att förbättra kundfordringshanteringen till att effektivisera lagerhanteringen. Varje företag bör anpassa sin strategi efter sin unika situation och behov.

För att ytterligare utveckla din förståelse och hantering av rörelsekapitalet, överväg att lära dig mer om bokföringens grunder eller samarbeta med en redovisningsbyrå. Deras expertis kan vara ovärderlig i att optimera ditt företags rörelsekapital och därmed dess ekonomiska hälsa.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte