Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Riskkapital – Vad är riskkapital?

Riskkapital är en finansieringsform som innebär att pengar investeras i ett företag med hög risk. Denna investering sker i utbyte mot inflytande, avkastning och en del av företagets ägande. För företagare kan riskkapital vara en viktig resurs för tillväxt och utveckling, särskilt när traditionella finansieringsvägar som banklån eller bidrag inte räcker till eller är otillgängliga.

Hur riskkapital fungerar

När ett företag tar in riskkapital, görs detta vanligtvis genom en riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag. Dessa investerare satsar pengar på företag som de ser stor potential i, ofta nystartade företag med hög utvecklingspotential. I utbyte eftersträvar de en betydande avkastning på sin investering. Detta uppnås vanligtvis genom att företaget växer och ökar i värde, vilket leder till att investerarens andel av företaget blir mer värdefull.

Riskkapitalinvesteringar är ofta tidsbegränsade. Ett vanligt tidsspann är mellan tre och fem år, efter vilket investeraren kan välja att sälja sin andel i företaget, en process som kallas för att göra en ”exit”. Under denna period kan investeraren ta en aktiv roll i företagets ledning, ofta genom en plats i styrelsen.

Vad innebär riskkapital för företagaren?

Att ta in riskkapital kan ge ett företag tillgång till viktigt kapital för tillväxt och utveckling. Det kan också innebära tillgång till investerarens nätverk, erfarenheter och kunskaper. Det är dock viktigt för företagaren att vara medveten om att inflytandet och kontrollen över företaget kan minska eftersom riskkapitalisten ofta vill ha ett ord med i beslutsfattandet.

Riskkapitalister strävar efter hög avkastning och kan därmed införa högre krav på företagets prestation och rapportering. För företagaren kan det vara en balansgång att acceptera dessa villkor samtidigt som de utnyttjar de nya möjligheterna som kapitalet ger.

Sammanfattningsvis, riskkapital kan vara en kraftfull källa till finansiering för företag med stor tillväxtpotential, men det kräver noggrant övervägande av för- och nackdelar, samt en beredskap att arbeta tillsammans med nya investerare och delägare i företaget.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte