Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en revisor?

En revisor granskar bokföring och redovisning hos företag.

Vad gör en revisor?

Revisorns primära uppgift är att granska och kvalitetssäkra företagets bokföring och årsredovisning. En noggrann granskning av revisorn säkerställer så att företag undviker felaktigheter, oegentligheter och bedrägerier. Det ger företagare och intressenter, som investerare och myndigheter, förtroende för företagets ekonomiska hälsa.

Rådgivning

Förutom att granska siffror fungerar revisorer ofta som värdefulla rådgivare. De kan ge råd om effektiv bokföring och intern kontroll, vilket hjälper företagare att förbättra sina ekonomiska processer. Revisorer bidrar också till att skapa transparens och insyn i företagsverksamheten, vilket är avgörande för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

Kvalitetsstämpel

Revisorns oberoende granskning ger en kvalitetsstämpel för företagets ekonomiska rapportering. Denna kvalitetssäkring är avgörande för att bygga förtroende på marknaden och underlättar affärer. Investorer och affärspartners litar på att företagets ekonomiska information är pålitlig, vilket i sin tur främjar tillväxt och framgång.

Frågor och svar om revisor

Vad är en revisor?

En revisor är en professionell som granskar och utvärderar ett företags finansiella rapporter och redovisningar för att säkerställa att de är korrekta, rättvisa och överensstämmer med gällande redovisningsprinciper och lagar. Revisorns roll är att ge en oberoende bedömning av företagets finansiella hälsa.

Vilka huvuduppgifter har en revisor?

Revisorns huvuduppgifter inkluderar granskning av företagets räkenskaper, bedömning av finansiella rapporter, säkerställande av efterlevnad av lagar och regler samt att ge råd kring redovisning och finansiella processer. Revisorn kan också spela en viktig roll i att identifiera svagheter i ett företags interna kontroller.

Är det lagkrav på att ha en revisor?

Kravet på att anlita en revisor varierar beroende på land och typ av företag. I många länder, inklusive Sverige, är det lag på att vissa typer av företag, särskilt aktiebolag av viss storlek, måste ha en kvalificerad revisor. Små företag kan dock i vissa fall vara undantagna från detta krav.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte