Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Revisionsberättelse – Vad är en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse är en avgörande del av ett företags ekonomiska redovisning. Denna text förklarar vad revisionsberättelsen är, dess funktion och dess betydelse för dig som företagare.

Vad är en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse är en rapport som sammanställs av en revisor. I denna rapport granskas företagets räkenskaper i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Det är en form av kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering. Rapporten inkluderar företagets namn, organisationsnummer, och den period som räkenskapsåret avser. Revisorn uttalar sig om huruvida årsredovisningen följer årsredovisningslagens bestämmelser, och i revisionsberättelsen ska det tydligt framgå vad som har granskats, exempelvis styrelseprotokoll och kassaböcker.

Ren och oren revisionsberättelse

Det finns två typer av revisionsberättelser: ren och oren. En ren revisionsberättelse innebär att inga anmärkningar gjorts, det vill säga att allt stämmer och ser bra ut. En oren revisionsberättelse, å andra sidan, innehåller anmärkningar eller kritik från revisorn, vilket kan indikera felaktigheter eller brister i räkenskaperna.

Revisionsberättelsens betydelse för företagare

Som företagare är det viktigt att förstå betydelsen av en revisionsberättelse. Den intygar att företagets ekonomiska rapportering är korrekt och tillförlitlig, vilket är avgörande för att upprätthålla transparens och förtroende bland intressenter. Vissa företag är lagligt skyldiga att inlämna en revisionsberättelse, beroende på kriterier som företagets storlek eller om de har en revisor registrerad. En revisionsberättelse är inte bara en laglig formalitet, utan även ett viktigt verktyg för att säkerställa god företagsstyrning och ekonomisk hälsa.

För dig som driver eget företag finns det hjälp att få. Du kan välja att låta ett redovisningsföretag hantera din bokföring och revisionsberättelse, vilket kan underlätta och säkerställa att allt görs enligt lagens krav och standarder.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte