Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Retentionsrätt – Vad är retentionsrätt?

Retentionsrätt är en viktig juridisk term som varje företagare bör vara medveten om. I grunden innebär retentionsrätt att en borgenär kan behålla lös egendom som tillhör gäldenären som säkerhet för en obetald fordran. Detta koncept liknar pant, där en fysisk tillgång hålls som en form av säkerhet för att garantera betalning.

Hur fungerar retentionsrätt i praktiken?

För att förstå retentionsrätten i praktiken, kan vi titta på exempel som rör företagsverksamhet. Tänk dig att du som företagare driver en bilverkstad och en kund lämnar in sin bil för reparation. Om kunden inte betalar för reparationen, har du rätt att behålla bilen tills betalningen är genomförd. Detta ger dig en säkerhet och fungerar som ett påtryckningsmedel för att säkerställa betalning.

Det är viktigt att notera att du som borgenär inte får sälja den lösa egendomen för att återhämta din fordran, förutom i vissa speciella fall. Till exempel kan en näringsidkare under vissa förhållanden sälja en kunds egendom för att täcka obetalda fordringar.

Ett annat viktigt perspektiv är att retentionsrätten oftast inte gäller i transaktioner mellan företag (B2B), såvida det inte specifikt avtalats mellan parterna. Detta betyder att retentionsrättens tillämpning kan variera beroende på omständigheterna och avtalen som ingåtts.

Vad betyder det för dig som företagare?

Som företagare är det viktigt att förstå retentionsrätten för att skydda dina intressen. Det kan vara en effektiv metod för att säkerställa betalning för varor eller tjänster som du har levererat. Att ha klara och tydliga avtal som inkluderar retentionsrätt kan vara avgörande, speciellt i situationer där det finns risk för utebliven betalning.

Att känna till dina rättigheter och skyldigheter enligt retentionsrätten kan hjälpa dig att navigera i komplexa affärssituationer. Det är också viktigt att hålla sig informerad om lagar och regler som påverkar retentionsrätten, eftersom dessa kan variera beroende på bransch och specifika affärsrelationer.

Genom att förstå och korrekt tillämpa retentionsrätten kan du som företagare ta mer kontrollerade och informerade beslut, vilket i slutändan bidrar till en mer stabil och säker affärsverksamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte