Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Resultatrapport – Vad är en resultatrapport?

Resultatrapporten är en grundläggande del av ett företags finansiella rapportering. Den ger en översikt över företagets ekonomiska prestation under en specifik period, genom att visa intäkter och kostnader. Denna rapport är avgörande för att förstå företagets ekonomiska hälsa.

Förstå din resultatrapport

Resultatrapporten skiljer sig från en traditionell resultaträkning, då den inte nödvändigtvis avser ett räkenskapsår, utan kan fokusera på vilken period som helst som företaget önskar analysera. Detta ger en flexibel inblick i företagets ekonomiska utveckling.

Intäkter och kostnader

I resultatrapporten redovisas företagets intäkter (kontoklass 3) och kostnader (kontoklass 4-8). Genom att jämföra dessa två posterna framgår det tydligt om företaget går med vinst eller förlust under den valda perioden.

Vinst eller förlust

En vinst innebär att intäkterna överstiger kostnaderna. I så fall reflekteras detta positiva resultat i företagets egna kapital i balansräkningen. Omvänd situation är när kostnaderna överstiger intäkterna, vilket innebär en förlust. Förlusten minskar företagets egna kapital.

Bokföringsmässiga konsekvenser

Det är intressant att notera att i bokföringen hanteras vinst och förlust på ett något omvänt sätt. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och som en ökad skuld i balansrapporten. Förlusten, å andra sidan, bokförs som en intäkt i resultatrapporten och minskar skulden i balansrapporten. Detta beror på att ett företags resultat ses som en skuld till aktieägarna.

Resultatrapportens vikt för företagaren

Som företagare är det viktigt att regelbundet granska resultatrapporten för att få en klar bild av företagets ekonomiska status. Rapporten ger värdefull insikt för beslutsfattande, budgetering och strategisk planering.

Resultatrapporten är mer än bara siffror på papper; den är en spegelbild av företagets ekonomiska hälsa. Förståelsen av denna rapport är avgörande för att effektivt styra företagets ekonomiska framtid.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte