Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Reskontra – Vad är reskontra?

Reskontra är en central del i bokföringen för alla företagare. Det är ett system som håller reda på alla transaktioner som sker på olika konton, såsom fakturor, löner och betalningar. Denna text kommer att gå igenom vad reskontra innebär, dess funktion och viktiga fördelar för en företagare.

Grunderna i reskontra

Reskontra fungerar som en detaljerad databas och innehåller information om företagets kunder, leverantörer och anställda. Det är ett hjälpmedel som gör bokföringen mer överskådlig genom att separera olika typer av transaktioner på specifika reskontrakonton. Till exempel separeras kundrelaterade transaktioner i kundreskontran, medan leverantörsrelaterade transaktioner finns i leverantörsreskontran. Denna separation gör det enkelt att spåra och hantera olika typer av ekonomiska händelser.

Reskontra i praktiken

Användningen av reskontra underlättar hanteringen av fakturor och betalningar. När en kund betalar en faktura, registreras detta i kundreskontran. Informationen som samlas kan sedan användas för att skapa inbetalningsjournaler och bokföringsordrar, vilket bildar ett grundläggande underlag för företagets bokföring. Ett effektivt reskontrasystem ger ökad kontroll över fakturor, vilket gör det lättare att identifiera betalda och obetalda fakturor.

För småföretagare som hanterar sin egen bokföring är reskontran särskilt viktigt. Det ger en förenklad översikt över inkomster och utgifter och hjälper till att samla all viktig information för bokföringen. Med reskontra blir det lättare att hålla ordning på bokföringsunderlaget och säkerställa att allt är korrekt dokumenterat.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte