Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är rekonstruktion?

Rekonstruktion är en juridisk process som erbjuder företag i ekonomisk kris en möjlighet att återhämta sig. Det är ett alternativ till konkurs för företag med tillfälliga likviditetsproblem eller andra finansiella svårigheter, där det finns goda chanser för företaget att återhämta sig. Denna process inleds vanligtvis genom en ansökan till tingsrätten, som bedömer företagets överlevnadsmöjligheter.

Rekonstruktionslagen: Den juridiska grunden

Rekonstruktionslagen utgör den juridiska basen för företagsrekonstruktion. Den reglerar hur processen ska genomföras och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för de involverade parterna. Lagen syftar till att ge företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter en andra chans att rädda sin verksamhet utan att behöva gå i konkurs.

Process för företagsrekonstruktion

När ett företag ansöker om rekonstruktion, tilldelas det en rekonstruktör. Denne bedömer företagets ekonomiska situation och utarbetar en plan för återhämtning. Ett viktigt steg är att kalla till ett borgenärsmöte, där fordringsägarna får möjlighet att framföra sina synpunkter. Processen övervakas av tingsrätten, som regelbundet bedömer om rekonstruktionen ska fortsätta.

Rekonstruktion av företag: Vad innebär det?

För ett företag innebär rekonstruktionen ofta lättnader som statlig lönegaranti och möjligheten att omförhandla avtal. Under rekonstruktionstiden måste dock företaget betala alla inkommande fakturor kontant. Detta hjälper till att undvika ytterligare skulder under återhämtningsprocessen.

Lönegaranti vid rekonstruktion: En viktig förmån

En av de största fördelarna med rekonstruktion är den statliga lönegarantin. Detta innebär att staten garanterar betalning av löner till anställda under rekonstruktionsprocessen, vilket ger en viktig ekonomisk trygghet för de anställda.

Fakturera företag under rekonstruktion

Företag som genomgår en rekonstruktion måste hantera sina fakturor på ett speciellt sätt. Alla nya fakturor ska betalas kontant för att undvika ytterligare skulduppbyggnad. Det är viktigt för leverantörer och samarbetspartners att förstå denna förändring i betalningsrutiner.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är företagsrekonstruktion en process som erbjuder ekonomiskt pressade företag en chans att omstrukturera och återhämta sig utan att behöva gå i konkurs. Det är en komplex process som kräver noggrann övervägande och samarbete mellan företaget, dess fordringsägare och tingsrätten.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte