Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Regressrätt – Vad är regressrätt?

Regressrätt är en juridisk term som innebär rätten att kräva tillbaka en betalning man har gjort för någon annans räkning. Detta begrepp är särskilt relevant för företagare som ofta hanterar ekonomiska transaktioner, såsom skulder eller lån.

Vad innebär regressrätt?

I sin enklaste form uppstår regressrätt när en person eller ett företag betalar en skuld åt en annan part. Efter betalningen har den som betalat rätt att kräva tillbaka det betalda beloppet från den ursprungliga skuldsättaren. Detta är en viktig rättighet i situationer där man vill undvika ekonomisk förlust på grund av andras obetalda skulder.

Regressrätt blir särskilt relevant i två huvudsakliga scenarier: vid factoring och lån. Inom factoring, när ett företag köper en annans faktura, kan regressrätten bestämma vem som bär risken för utebliven betalning. Om en faktura köps med regress, ligger risken hos den som sålt fakturan. Skulle kunden inte betala, kan säljaren bli återbetalningsskyldig. I kontrast till detta, innebär ett fakturaköp utan regress att factoringföretaget tar över risken.

Vid lån, när flera borgensmän finns för samma lån och endast en eller några betalar skulden, har dessa borgensmän regressrätt mot både den ursprungliga låntagaren och de andra borgensmännen som inte betalat sin andel.

Vikten av regressrätt för företagare

För företagare är förståelse och användning av regressrätt avgörande för att säkra deras ekonomiska intressen. Genom att utnyttja regressrätt kan företagare minimera risken för finansiell förlust i affärstransaktioner som innefattar tredjepartsskulder. Det är viktigt att notera att regressrätten är tidsbegränsad. I de flesta fall gäller en preskriptionstid på tio år från det att regressfordran uppstår, men i vissa fall, som vid regress mot konsumenter, är preskriptionstiden endast tre år. Om regressrätten inte utnyttjas inom denna tid, förfaller rätten.

Som företagare är det därför viktigt att ha god kunskap om regressrättens principer och hur man tillämpar dem i praktiken. Detta skyddar inte bara mot finansiella förluster utan även mot eventuella rättsliga komplikationer. Sammantaget är regressrätt ett kraftfullt verktyg för att hantera och skydda företagets ekonomiska hälsa.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte