Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Referensränta – Vad är Referensränta?

Referensräntan är en grundläggande ekonomisk term som spelar en stor roll i företagsekonomi. Det är en räntesats fastställd av Riksbanken, som uppdateras halvårsvis och påverkar olika ekonomiska aspekter av företagande.

Grunden i räntevärlden

Referensräntan är som en dirigent i en orkester av räntor. Det är den ränta som Riksbanken, Sveriges centralbank, fastställer och använder som riktmärke. Den här räntan revideras två gånger per år, så det kan finnas en referensränta 2024 som skiljer sig från referensräntan 2023. Förändringar sker den första januari och den första juli varje år, och dessa förändringar baseras på reporäntan – Riksbankens verktyg för att hålla koll på inflationen och ge skjuts åt ekonomisk tillväxt.

Referensräntans påverkan på företagare

För företagare är referensräntan särskilt relevant när det gäller dröjsmålsräntor. Dröjsmålsränta, som är en ränta för sen betalning av fakturor, får inte överstiga referensräntan plus åtta procent. Detta innebär att om ditt företag skickar ut en faktura som inte betalas i tid, kan du lägga på en dröjsmålsränta baserad på den nuvarande referensräntan. Detta kompenserar för kostnader som kan uppkomma genom försenade betalningar, som indrivnings- och inkassokostnader.

Referensräntan används också som riktmärke för att beräkna räntor på lån. När banker lånar ut pengar, kan de fastställa en räntesats som är baserad på referensräntan plus en viss procent. En förändring i referensräntan kan därför direkt påverka lånekostnaderna för företag.

Banker kan även använda referensräntan för att värdera balansräkningsposter, vilket gör det till en central del i företagets finansiella planering och förvaltning. Att förstå referensräntan är därför kritiskt för att effektivt hantera företagets ekonomi och förutse potentiella finansiella förändringar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte