Vad är Redovisning?

Redovisning är den process genom vilken ett företags ekonomiska händelser och information dokumenteras, sammanställs och presenteras. Det är en omfattande term som omfattar allt från bokföring av dagliga transaktioner till att skapa bokslut och rapporter som hjälper företagsledare att fatta informerade beslut.


Bokföring kontra Redovisning

Många tror att redovisning och bokföring är samma sak, men det finns nyanserade skillnader. Bokföring handlar om att registrera företagets ekonomiska transaktioner, oavsett om det handlar om inkommande fakturor, utbetalningar eller andra ekonomiska händelser. Varje sådan händelse ska ha en verifikation som styrker att transaktionen ägt rum. Medan bokföringen sköter insamlingen och registreringen av data, går redovisning ett steg längre. I redovisningsprocessen ingår även sammanställningen av bokslut, skattedeklarationer och olika rapporter som avspeglar företagets ekonomiska hälsa.


Syftet med Redovisning

Redovisningen spelar en central roll i företagets beslutsfattande. Den erbjuder en klar bild av företagets finansiella ställning, vilket är avgörande när det kommer till beskattning, potentiell vinstutdelning i aktiebolag och bedömningen av företagets ledning. För större företag granskas ofta redovisningen av externa revisorer för att säkerställa att den är korrekt och ger en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning.


Extern versus Intern Redovisning

Redovisningen kan också kategoriseras som extern eller intern. Den externa redovisningen är det som presenteras offentligt och ger insikt om företagets ekonomiska status för intressenter utanför företaget. Den interna redovisningen används däremot internt för att fatta beslut kring företagets riktning, övervaka prestanda och planera för framtiden.


Läs mer om Talenoms redovisningstjänster här: https://talenom.com/sv-se/losningar/redovisningstjanster/

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte