Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Reavinst – Vad är reavinst?

Reavinst, även känd som realisationsvinst, är skillnaden i värde mellan ett köp och en försäljning av en tillgång. Denna vinst kan uppstå vid försäljning av både fast egendom, som fastigheter, och värdepapper, som aktier och fonder. För företagare är det viktigt att förstå reavinst eftersom den påverkar både skatteplanering och företagets ekonomiska resultat.

Hur beräknas reavinst?

Reavinst beräknas genom att dra av inköpspriset från försäljningspriset. Om du exempelvis köper en fastighet för 1 miljon kronor och sedan säljer den för 1,5 miljoner kronor, är din reavinst 500 000 kronor. Denna enkla formel är grunden för att förstå reavinst, men det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till, som renoveringskostnader eller andra investeringar som ökat tillgångens värde.

Beskattning av reavinster

Beskattningen av reavinst är en viktig aspekt för företagare. Generellt är reavinstskatten 30 % av vinsten. Det finns dock undantag, till exempel vid försäljning av privatbostäder, där skatten beräknas på 22/30 av reavinsten. I exemplet med fastigheten som såldes för en halv miljon mer än inköpspriset, skulle skatten beräknas på 73 333 kr (22/30 av 500 000 kr), vilket leder till en skatt på 22 000 kr.

Vid försäljning av värdepapper gäller samma skattesats på 30 % av reavinsten. Om du exempelvis köper aktier för 50 000 kr och säljer dem för 60 000 kr, blir din reavinst 10 000 kr. Skatten blir då 3 000 kr (30 % av 10 000 kr).

För företagare är det också viktigt att känna till möjligheten att kvitta en reavinst mot en reaförlust. Detta kan vara ett effektivt sätt att minska skattebelastningen. Genom att förstå och effektivt hantera reavinst och dess beskattning kan företagare göra mer informerade investeringsbeslut och förbättra sitt företags ekonomiska hälsa.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte