Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Realisation – Vad är realisation?

Realisation är ett centralt begrepp inom företagsekonomi som har två huvudsakliga betydelser: försäljning av produkter eller tjänster till ett sänkt pris och omvandlingen av tillgångar till likvida medel. Dessa processer spelar en viktig roll för företagare i deras strävan efter lönsamhet och effektiv kapitalhantering.

Försäljning till nedsatt pris

I det första sammanhanget associeras realisation ofta med reor, där företag erbjuder sina varor eller tjänster till nedsatta priser, antingen under en kort period eller tills lagret tar slut. Detta kan innefatta olika former av rabatter, kampanjer eller erbjudanden. Syftet med sådana reor kan vara mångfacetterat, exempelvis att minska lagerhållning, accelerera försäljning av säsongsbetonade varor, eller att snabbt bli av med produkter som riskerar att bli osäljbara, som matvaror med kort hållbarhet.

Att sänka priset på produkter innebär ofta en minskning av marginalen, och i vissa fall kan produkterna till och med säljas med förlust. Denna strategi kan vara effektiv för att locka fler kunder, rensa lager, eller som en del av en bredare marknadsföringskampanj.

Omvandling av tillgångar till likvida medel

Den andra betydelsen av realisation är omvandlingen av företagets tillgångar, såsom produkter i lager eller investeringar, till likvida medel. Detta är särskilt viktigt för att förbättra företagets likviditet. Genom att sälja tillgångar kan ett företag skapa en omedelbar inkomstkälla, vilket är särskilt värdefullt i situationer där snabb finansiell flexibilitet krävs.

När en tillgång säljs för ett belopp som överstiger dess inköpspris, genereras en realisationsvinst, medan försäljning till ett lägre pris resulterar i en realisationsförlust. Att förstå och effektivt hantera dessa transaktioner är avgörande för en företagares ekonomiska framgång.

Realisation är en mångsidig process som erbjuder både möjligheter och utmaningar för företagare. Genom att effektivt navigera både försäljning till nedsatta priser och omvandlingen av tillgångar till likvida medel, kan företagare förbättra sin lönsamhet och finansiella stabilitet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte