Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är den kostnad som en låntagare måste betala till långivaren om de väljer att betala av sitt bolån med bunden ränta innan avtalstiden löpt ut. Detta är en kompensation till långivaren för den förlorade räntan som de annars skulle ha fått under den återstående tiden av räntebindningen. Det är ett viktigt begrepp för företagare att förstå, då det kan innebära betydande kostnader vid tidiga låneavbetalningar.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Beräkningen av ränteskillnadsersättning baseras på en schablonmetod, där man använder sig av en jämförelseränta. Denna ränta är oftast baserad på aktuella räntor för bostadsobligationer. Det är viktigt att notera att eftersom räntor varierar, kan den exakta ränteskillnadsersättningen endast beräknas i realtid. Många banker erbjuder onlinekalkyler för att ge en uppskattning av vad det skulle kosta att lösa ett bolån just nu.

Exempel på ränteskillnadsersättning

För att förtydliga, låt oss ta ett exempel: Antag att en företagare har ett bolån med en bunden ränta på 2% för en period på fem år. Om ränteläget förändras och jämförelseräntan vid tidpunkten för förtida inlösen är 1%, skulle ränteskillnadsersättningen beräknas på skillnaden, det vill säga 1% (2% – 1%) av det återstående lånebeloppet för den återstående bindningstiden.

Om räntan går upp

Om marknadsräntorna stiger, kan detta påverka beräkningen av ränteskillnadsersättningen. Eftersom ränteskillnadsersättningen är skillnaden mellan den bundna räntan och jämförelseräntan, kan en ökning av jämförelseräntan minska storleken på ränteskillnadsersättningen. Detta är viktigt för företagare att överväga när de planerar sin finansiella strategi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte