Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Räntabilitet – Vad är räntabilitet?

Räntabilitet är ett centralt ekonomiskt begrepp som spelar en viktig roll för varje företagare. Det handlar om ett företags förmåga att ge avkastning på det kapital som investerats. Denna inledande förståelse av räntabilitet är avgörande för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa.

Vad innebär räntabilitet?

Räntabilitet är ett nyckeltal som visar ett företags vinst i förhållande till dess investerade kapital. Detta lönsamhetsmått är särskilt viktigt då det ger en indikation på hur effektivt företaget använder sitt kapital. Nyckeltalet uttrycks oftast i procent och ju högre räntabilitet, desto bättre. En hög räntabilitet innebär att företaget inte bara genererar vinst, utan också ger aktieägarna en god avkastning.

Beräkning av räntabilitet

För att räkna ut räntabiliteten ställs företagets vinst i relation till det kapital som använts. Det finns olika sätt att beräkna räntabilitet beroende på vilken typ av kapital som avses. De två vanligaste måtten är räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital.

Räntabilitet på eget kapital: Detta mått visar avkastningen som ägarna får på sitt investerade kapital. Beräknas som Resultat / Eget kapital.

Räntabilitet på totalt kapital: Detta mått tar hänsyn till företagets samtliga tillgångar och är därför en indikator på företagets totala lönsamhet. Beräknas som (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital.

Räntabilitetens betydelse för företagaren

Som företagare är det viktigt att ha koll på räntabiliteten eftersom det ger en snabb överblick över hur väl företaget presterar ekonomiskt. En god räntabilitet indikerar att företaget använder sitt kapital effektivt och skapar värde för sina ägare och investerare. Det är också ett viktigt mått för potentiella investerare och långivare som vill bedöma företagets ekonomiska stabilitet.

Att förstå och övervaka räntabiliteten är därför avgörande för varje företags framgång och tillväxt. Ett företag med bra räntabilitet har goda förutsättningar att utvecklas och expandera, vilket är centralt för långsiktig framgång.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte