Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Räkenskapsår – Vad är Räkenskapsår?

Räkenskapsåret är en grundläggande term inom företagsekonomi som refererar till den period under vilken ett företag genomför sitt bokslut och utarbetar sin årsredovisning. Detta kan variera mellan företag men motsvarar ofta det vanliga kalenderåret, det vill säga från 1 januari till 31 december. För nya företag börjar räkenskapsåret från registreringsdagen och kan vara kortare än 12 månader under det första verksamhetsåret.

Brutet Räkenskapsår

Ett brutet räkenskapsår skiljer sig från kalenderåret och börjar och slutar på andra datum. Till exempel, ett brutet räkenskapsår som börjar den 1 maj 2024 skulle avslutas den 30 april 2025. Denna flexibilitet kan vara fördelaktig för företag vars affärsverksamhet inte följer ett traditionellt kalenderår.

Förlängt Räkenskapsår

Ibland kan det vara fördelaktigt att förlänga räkenskapsåret. Detta kan särskilt vara fallet för nystartade företag eller i situationer där företaget genomgår stora förändringar. Ett räkenskapsår kan som längst vara 18 månader. För enskilda firmor som normalt följer kalenderåret, kan detta endast ske om företaget startas under årets andra hälft.

Att ändra räkenskapsår

Det finns situationer där ett företag kan behöva ändra sitt räkenskapsår. Detta kan bero på olika skäl såsom företagsstrategi, branschstandarder eller för att harmonisera med en koncernstruktur. Processen för att ändra räkenskapsår varierar beroende på företagets form och kan kräva administrativa steg såsom att informera Bolagsverket.

Förkorta Räkenskapsår

Att förkorta räkenskapsåret är en annan möjlighet som kan vara relevant i särskilda situationer. Detta kan vara lämpligt när företag genomgår stora omstruktureringar, fusioner eller förbereder sig för försäljning.

Välja Räkenskapsår

Valet av räkenskapsår bör göras med hänsyn till företagets unika behov och omständigheter. Faktorer som affärsmodell, säsongsmässiga variationer och branschkrav bör övervägas när man väljer vilken räkenskapsperiod som är mest fördelaktig.

För företagare är valet och hanteringen av räkenskapsår centrala. Det påverkar hur företaget rapporterar ekonomisk data, planerar skatter och hanterar sin finansiella hälsa. Ett välvalt räkenskapsår kan underlätta ekonomisk planering och ge en tydligare bild av företagets ekonomiska prestationer.

Ansöka Om Förlängt Räkenskapsår

I vissa fall kan företag behöva ansöka om förlängning av sitt räkenskapsår. Detta kan vara relevant för företag som genomgår större förändringar eller behöver extra tid för att slutföra betydande projekt. Processen innebär att man formellt ansöker om detta hos relevanta myndigheter, vanligtvis Bolagsverket.

Att förstå och hantera räkenskapsåret är avgörande för alla företagare. Det är en grundsten i företagets ekonomiska rapportering och har en direkt påverkan på företagets finansiella planering och strategi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte