Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Rak amortering – Vad är rak amortering?

Rak amortering är lån där man amorterar med samma amorteringsbelopp plus ränta vid varje betalningstillfälle. Det betyder helt enkelt att du betalar av en lika stor summa varje månad.

Hur fungerar rak amortering?

Vid rak amortering betalar låntagaren en fast summa i amortering tillsammans med ränta på det återstående lånebeloppet vid varje betalningstillfälle (ofta månadsvis) Det innebär att skulden successivt minskar, vilket resulterar i en minskad räntekostnad för varje betalningsperiod. I början av lånet är månadsbetalningarna högre, men de minskar med tiden i takt med att skulden minskar.

Skillnaden mellan rak amortering och icke rak amortering (annuitet)

Rak amortering är som sagt en konstant amorteringssumma tillsammans med ränta vid varje betalningstillfälle. Det resulterar i att månadsbetalningarna initialt är högre och minskar gradvis över tid när lånet amorteras. Denna metod ger både företagare och privatpersoner en ökad flexibilitet avseende på budgetering och ger en klar översikt över skulden och dess minskning under låneperioden. Dessutom kan rak amortering leda till en lägre total lånekostnad jämfört med annuitetslån.

Ett icke rakt amorteringslån, alltså ett annuitetslån är en statisk månadskostnad som innehåller en del amortering och en del ränta. Denna metod ger en mer förutsägbar ekonomisk struktur med konstanta betalningar över låneperioden. Trots detta kan den totala lånekostnaden vara högre än vid rak amortering, och initiala månadsbetalningar är ofta högre, vilket kan vara utmanande för företag med varierande kassaflöden.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte