Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Punktskatt – Vad är Punktskatt?

Punktskatt är en form av indirekt skatt som staten tar ut på specifika produkter eller tjänster. Till skillnad från moms, som är en allmän skatt på försäljning, tillämpas punktskatt på utvalda varor. Syftet med punktskatter är att styra konsumtionen i en önskvärd riktning, till exempel för att främja folkhälsa eller miljö. Typiska exempel på produkter som beläggs med punktskatt inkluderar alkohol, tobak och drivmedel.

Punktskattning: Att bestämma storlek på skatten

Punktskattning är processen att fastställa hur mycket punktskatt som ska betalas för en viss produkt. Detta kan variera beroende på produkttyp och ibland kvantitet. I Sverige och inom EU finns miniminivåer för vissa punktskatter, men det är upp till varje land att bestämma den exakta skattesatsen. Det är viktigt för företagare att hålla sig uppdaterade om de aktuella skattesatserna för att korrekt prissätta sina produkter.

Punktskattedeklaration och betalning

Som företagare är du ansvarig för att redovisa och betala punktskatt. Detta görs genom en punktskattedeklaration, som liknar en momsdeklaration. Skatten ska betalas via ett skattekonto, och det är viktigt att se till att alla betalningar är korrekta och i tid för att undvika böter eller andra påföljder.

Punktskattsåterbetalning: Hur går det till?

I vissa fall kan företag vara berättigade till återbetalning av betald punktskatt. Detta kan inträffa om produkterna exporteras eller om de används på ett sätt som gör att punktskatten inte längre är tillämplig. Processen för återbetalning kan vara komplicerad, och det är viktigt att noggrant dokumentera användningen av produkterna för att underlätta en eventuell återbetalningsprocess.

Bokföring av punktskatt

Bokföring av punktskatt är en viktig del av företagets redovisning. Punktskatten ska bokföras separat från andra skatter som moms. Korrekt bokföring säkerställer att företaget uppfyller alla skatteregler och underlättar vid deklaration. Det är också viktigt för att kunna spåra företagets kostnader och vinstmarginaler på ett effektivt sätt.

Moms på Punktskatt

En vanlig fråga är hur moms och punktskatt förhåller sig till varandra. Moms beräknas på försäljningspriset inklusive punktskatt. Det innebär att punktskatten påverkar det totala försäljningspriset och därmed även storleken på den utgående momsen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte