Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Prövningstillstånd?

Prövningstillstånd beviljas av en högre domstol, såsom Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, eller Högsta domstolen, för att ge tillstånd till överklagan av en tidigare dom. Detta innebär att om en företagare inte är nöjd med en dom i en lägre domstol, såsom en tingsrätt, kan de ansöka om prövningstillstånd för att få sin sak återigen bedömd i en högre instans. Detta är dock inte en självklar rättighet, utan tillståndet ges endast i vissa fall.

Prövningstillstånd i Brottmål

I brottmål, och i vissa tvistemål, krävs prövningstillstånd för att en hovrätt ska pröva ett överklagande. Detta innebär att om en företagare är inblandad i ett brottmål, och inte är nöjd med tingsrättens dom, måste de först få prövningstillstånd innan hovrätten överväger att ta upp fallet. Detta steg är viktigt för att säkerställa att endast mål med särskild betydelse eller där det finns allvarliga tveksamheter i den lägre domstolens dom, prövas av högre instanser.

Prövningstillstånd för Företagare

För företagare betyder prövningstillstånd möjligheten att få en andra chans i rättsprocessen. Ett beviljat prövningstillstånd innebär att en högre domstol kommer att ompröva ärendet, vilket kan resultera i en omvänd dom. Det är dock viktigt att komma ihåg att prövningstillstånd inte alltid beviljas. Om prövningstillstånd inte beviljas, blir den tidigare domstolens beslut slutgiltigt.

Som företagare är det viktigt att förstå hur prövningstillstånd fungerar och hur det kan påverka ditt företag vid rättsliga tvister. Att vara välinformerad kan hjälpa dig att navigera effektivt i juridiska processer och fatta välgrundade beslut. För ytterligare information och resurser, rekommenderar vi att utforska vår guide om att driva företag och de vanligaste juridiska frågorna som kan uppstå i företagarsammanhang.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte