Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Prokurist – Vad är en prokurist?

En prokurist är en nyckelperson i företagsvärlden, särskilt för enskilda firmor och handelsbolag. Denna roll innebär att ha rätten att agera på firmatecknarens vägnar i alla aspekter som berör företaget. För företagare som driver en enskild firma eller ett handelsbolag, erbjuder rollen som prokurist en möjlighet att delegera ansvar och företagsaktiviteter till en betrodd person.

Rollen och ansvaret för en Prokurist

En prokurist har befogenhet att utföra en rad aktiviteter i företagets namn, inklusive bankärenden, inköp, samt representation inför myndigheter och domstolar. Denna omfattande behörighet kallas för prokura, en typ av handelsfullmakt. I vissa fall, kan en prokurist med särskilt bemyndigande även hantera transaktioner som rör företagets fastigheter och egendomar.

Det finns ingen tidsgräns för en prokuras giltighet, vilket innebär att den inte behöver förnyas. Dock kan firmatecknaren när som helst återkalla denna fullmakt. En prokura kan ges till både fysiska och juridiska personer, och även kollektivprokura är möjligt, där flera personer delar på ansvaret.

Fördelarna med att ha en Prokurist

Att utnämna en prokurist kan erbjuda betydande fördelar för företagsägare. Det frigör värdefull tid, då näringsidkaren inte behöver vara närvarande vid alla ärenden som rör domstolar och myndigheter. Denna flexibilitet är särskilt fördelaktig för företagare som vill fokusera på andra aspekter av sin verksamhet. Det är dock viktigt att notera att prokuristkonceptet inte tillämpas i aktiebolag, där en generalfullmakt istället används.

Sammanfattningsvis spelar prokuristen en kritisk roll i att underlätta den dagliga driften av enskilda firmor och handelsbolag. Genom att förstå och utnyttja denna roll kan företagare effektivt delegera ansvar och säkerställa att deras verksamhet fortlöper smidigt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte