Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Prognos – Vad är en prognos?

En prognos är en framåtblickande bedömning som hjälper företagare att förutse framtida händelser och trender inom deras verksamhet. Genom att analysera historiska data och aktuella marknadstrender kan företagare skapa prognoser för att bättre planera och styra sin verksamhet mot uppsatta mål.

Prognosens roll i företagsplanering

Prognoser spelar en central roll i företagets planeringsprocess. De är baserade på historiska data och aktuella marknadstrender för att ge en uppskattning av framtida händelser. Denna information är avgörande för att kunna sätta realistiska mål och förbereda sig för eventuella marknadsförändringar. Genom att regelbundet uppdatera prognoser, med beaktande av de senaste trenderna och resultaten, kan företag snabbt justera sin strategi och operativa planer.

Skillnaden mellan budget och prognos

Det är viktigt att skilja mellan en budget och en prognos. En budget är en detaljerad plan för företagets intäkter och kostnader under ett kommande räkenskapsår, baserad på historisk data och förväntningar. Den utarbetas vanligtvis innan årets start och används som en riktlinje för företagets ekonomiska förväntningar.

En prognos, å andra sidan, är mer dynamisk och uppdateras kontinuerligt genom räkenskapsåret. Den använder verkliga data för att bedöma hur väl företaget följer sin budget och för att göra nödvändiga justeringar. Prognoser är särskilt användbara i branscher med snabb förändringstakt, eftersom de kan hjälpa företagare att snabbt anpassa sig till marknadsförändringar och effektivt nå eller till och med överträffa sina budgetmål.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är prognoser ett kritiskt verktyg för företagare för att kunna bedöma och justera sina planer baserat på realistiska förväntningar om framtiden. Genom att kombinera insikter från både budget och prognoser kan företagare effektivt navigera i en föränderlig marknad och säkerställa långsiktig framgång och lönsamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte