Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Proformafaktura – Vad är en proformafaktura?


Proformafaktura är en specifik typ av faktura, vanligt använd i tullärenden, som visar värdet på varor men inte utgör ett betalningsunderlag. För företagare som exporterar varor eller behöver specificera varornas värde, är förståelsen av proformafakturor essentiell.

Vad är en proformafaktura?

En proformafaktura är, till skillnad från en vanlig handelsfaktura, inte ett betalningsdokument. Dess huvudsyfte är att presentera värdet på varor som levereras, ofta i samband med export eller tullhantering. Detta dokument kan också användas internt i Sverige för att specificera värdet på en vara eller tjänst.

Proformafakturan är viktig för företag som exporterar varor eftersom den styrker tulldeklarationen och används ofta för att visa varornas värde vid granskning i mottagarlandet. Den innehåller detaljer som rubriken ”Pro Forma Invoice”, datum, avsändarens och mottagarens uppgifter, samt en detaljerad beskrivning av försändelsens innehåll.

Skillnaden mellan proformafaktura och handelsfaktura

Den största skillnaden mellan en proformafaktura och en vanlig handelsfaktura är dess funktion. En proformafaktura är inte avsedd för betalning. Den används istället för att visa värdet av en leverans, medan en handelsfaktura är en betalningsfaktura som inkluderar betalningsuppgifter till mottagaren.

För företagare är det viktigt att skilja mellan dessa två typer av fakturor. Medan handelsfakturan är central för betalningsprocessen, spelar proformafakturan en nyckelroll i att specificera varuvärden, särskilt vid internationell handel och tullprocesser.

Sammanfattning

För företag som handlar internationellt är förståelsen och användningen av proformafakturor viktig. Dessa dokument underlättar tullprocesser och hjälper till att tydligt specificera värdet på varor. Genom att skilja dem från vanliga handelsfakturor, kan företagare effektivt hantera sina internationella transaktioner och uppfylla de regelverk som gäller vid export.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte