Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Priselasticitet – Vad är priselasticitet?

Priselasticitet är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur efterfrågan på en vara eller tjänst påverkas av prisändringar. För företagare är förståelsen av priselasticitet central för att fatta välgrundade beslut om prissättning, vilket direkt påverkar lönsamheten.

Priselasticitetens inverkan på efterfrågan

Priselasticiteten är ett mått på en vara eller tjänsts priskänslighet. En produkt med hög priselasticitet innebär att efterfrågan på produkten varierar kraftigt vid prisförändringar. Exempelvis kan en liten prishöjning leda till en betydande minskning av efterfrågan på elastiska varor som restaurangmåltider eller lyxvaror.

Å andra sidan påverkas efterfrågan på oelastiska varor, såsom baslivsmedel som mjölk och ägg, mindre av prisförändringar. Dessa varor är nödvändigheter, och konsumenterna fortsätter att köpa dem även om priset ökar.

Priselasticitet som strategiskt verktyg

För företag är det avgörande att förstå priselasticiteten för sina produkter och tjänster. Denna kunskap möjliggör strategisk prissättning för att maximera lönsamheten. Genom att identifiera om en produkt är priselastisk eller oelastisk kan företagare justera sina priser för att tillgodose marknadens behov och förbättra sina vinstmarginaler. Dessutom kan priselasticiteten användas för att positionera nya produkter på marknaden. Genom att placera produkten i ett segment där den är minst priskänslig kan företagare skapa en mer stabil efterfrågan.

Beräkna priselasticiteten

Priselasticiteten beräknas genom att dividera procentuell förändring i efterfrågan med procentuell förändring i pris. Till exempel, om priset på en produkt ökar med 20% och efterfrågan minskar med 10%, är priselasticiteten -0,5. Eftersom priselasticiteten oftast är negativ, ignorerar man vanligen minustecknet och anser elasticiteten vara 0,5.

Att förstå priselasticitet är en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag. Genom att tillämpa denna kunskap kan företagare göra mer informerade beslut om prissättning och produktstrategier.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte