Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är ett prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är en viktig ekonomisk term i Sverige som används för att fastställa olika belopp och gränser inom skattesystemet. Det justeras varje år och kan påverka flera aspekter av din verksamhet som företagare.

Prisbasbeloppets roll i det svenska skattesystemet

Prisbasbeloppet används för att beräkna olika skatte- och avgiftsnivåer. Det används även för att bestämma olika förmåner och bidrag som företagare kan vara berättigade till, exempelvis bidrag för nystartade företag, sjukpenninggrundande inkomst och olika skatteavdrag.

Det aktuella värdet på prisbasbeloppet ändras varje år. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor. Detta värde används som grund för att beräkna olika belopp och gränser inom skattesystemet.

Så bestäms prisbasbeloppet

För att bestämma prisbasbeloppet varje år tar man hänsyn till ändringarna i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen. I grunden är prisbasbeloppet en mekanism för att justera olika belopp i lagstiftningen med hänsyn till inflationen så att dessa belopp behåller sitt reala värde över tid.

Beräkningen av prisbasbeloppet sker enligt en formel som fastställs i lagen om allmänna försäkringsavgifter. Enligt denna formel ska prisbasbeloppet för ett visst år vara lika med prisbasbeloppet för det föregående året multiplicerat med förhållandet mellan KPI för september det senaste året och KPI för september året innan det. Resultatet rundas sedan av till närmaste hela tiotal kronor.

Det innebär att om KPI stiger, så ökar också prisbasbeloppet, vilket innebär att de belopp som är kopplade till prisbasbeloppet också kommer att öka. Omvänt, om KPI sjunker, så skulle prisbasbeloppet och de relaterade beloppen också minska.

Att tänka på för dig som företagare

Som företagare kan prisbasbeloppet påverka olika delar av din verksamhet. Det kan påverka din beskattning, bidrag och förmåner. Dessutom justeras flera belopp och gränser varje år baserat på prisbasbeloppets utveckling. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om det aktuella värdet för att kunna göra korrekta beräkningar och ansökningar.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte