Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Preskription – Vad är det?

Preskription innebär att en borgenär, det vill säga den som har en fordran, efter en viss tid förlorar rätten att driva in den fordran från en gäldenär.

Hur fungerar Preskription?

När det gäller brott innebär preskription att det inte längre går att väcka åtal efter en viss tid. När det kommer till skulder och fordringar innebär preskription att det inte går att driva in skulden och få betalt för fordran efter en viss tid.

De flesta fordringar preskriberas efter tio år. Detta gäller exempelvis skulder mellan privatpersoner och skulder mellan företag. Däremot preskriberas konsumentfordringar, det vill säga skulder mellan företag och privatpersoner, redan efter tre år. Det betyder att om ett företag säljer produkter eller tjänster till en privatkund, kan de kräva betalning inom en tidsram om tre år.

Vad innebär preskriptionsavbrott?

Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden kan förlängas om vissa åtgärder vidtas. Exempelvis kan företaget skicka betalningspåminnelser, kravbrev eller erbjuda en avbetalningsplan.

Dessa åtgärder förlänger preskriptionstiden med ytterligare tre år och kallas för ”preskriptionsavbrott.” Ett avbrott i preskriptionstiden kan göras flera gånger. En skuld kan också preskriberas om kunden eller företaget inte erkänner skulden. I sådana fall bör kunden eller företaget göra en skriftlig invändning via e-post eller brev.

Preskriptionslagen

Regler och bestämmelser för olika typer av preskriptioner återfinns i preskriptionslagen. Den beskriver bland annat vilka preskriptionstider som gäller i olika sammanhang och fastslår att preskriptionstiden inte kan förhandlas bort. Det är alltså inte möjligt att avtala om en längre preskriptionstid än vad lagen säger. Eventuella tvister som rör preskriptioner avgörs i allmän domstol.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte