Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Premieobligation – Vad är premieobligation?

Premieobligationen är en unik form av investering som kombinerar statsobligationens säkerhet med ett lotteriliknande element. För företagare kan premieobligationer erbjuda en alternativ sparform med en chans till skattefria vinster, samtidigt som man investerar i en lågriskprodukt.

Grunden för obligationer

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som innebär att innehavaren har lånat ut pengar antingen till staten (i form av en statsobligation) eller till ett företag (som en företagsobligation). Obligationen fungerar som ett verktyg för utgivaren, vare sig det är staten eller ett företag, att få in kapital utan att behöva vända sig till en bank. Den som köper en obligation får avkastning i form av ränta, och när obligationens löptid löper ut, betalas det ursprungliga lånebeloppet tillbaka.

Premieobligationer: En lotteriartad investering

Premieobligationer, som ges ut av staten och administreras av Riksgäldskontoret, skiljer sig från vanliga obligationer genom sitt lotteriliknande upplägg. Istället för en traditionell ränta, samlas räntan i en pott som sedan lottas ut bland innehavarna av premieobligationerna. Detta innebär att innehavaren av en premieobligation har möjlighet att vinna pengar, men utan garanterad ränta.

Dessa vinster är skattefria och när den sista dragningen i premieobligationen är genomförd, återbetalas lånebeloppet till obligationsinnehavarna. Premieobligationen kan ses som en sparform som passar de som söker en säker investering med chans till vinst, men utan de risker som är förknippade med exempelvis aktier. Tidigare kunde premieobligationer köpas via Riksgälden eller banker, och handlas på andrahandsmarknaden på Stockholmsbörsen.

Företagarens perspektiv

För en företagare kan premieobligationer vara ett intressant val för att diversifiera investeringsportföljen, särskilt för dem som söker säkra och potentiellt vinstgivande alternativ till traditionella sparformer. Dock är det viktigt att notera att sedan december 2016 har Riksgälden upphört med utgivningen av nya premieobligationer på grund av ett lågt ränteläge, vilket minskade värdet på dessa obligationer.

Som företagare är det viktigt att förstå olika investeringsalternativ och hur de kan påverka din finansiella strategi. Premieobligationer erbjuder en unik blandning av säkerhet och möjlighet till skattefria vinster, vilket kan vara ett attraktivt komplement till din investeringsportfölj. Med denna kunskap kan du göra mer informerade beslut om hur du investerar ditt företags kapital.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte