Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Preliminärskatt?

Preliminärskatt är en central komponent i den svenska skattesystemet. Detta begrepp är av yttersta vikt för både företagare och privatpersoner.

Preliminärskatt är i grund och botten en förhandsbetalning av den skatt som baseras på årets förväntade ekonomiska resultat. Detta system tillämpas både för företag och privatpersoner. För företagare, särskilt de med en F-skattesedel, innebär detta att man gör en uppskattning av årets förväntade inkomst och skickar in denna uppskattning till Skatteverket. För anställda personer hanteras preliminärskatten av arbetsgivaren genom A-skatt, som automatiskt dras från lönen varje månad.

Betydelsen av korrekt hantering

Det primära syftet med preliminärskatt är att jämna ut inkomstskatten över hela kalenderåret. Genom detta system kan stora restskatter vid årets slut undvikas. Det är av yttersta vikt att korrekt bokföra preliminärskatt och att regelbundet revidera och uppdatera den uppskattade inkomsten, eftersom detta påverkar den slutgiltiga skatten. När inkomstdeklarationen görs det följande året, jämför Skatteverket den preliminära skatten med den faktiska skatten. Om för mycket skatt betalas in ges en återbäring, medan för lite inbetald skatt resulterar i en restskatt.

Vanliga frågor om preliminärskatt

Hur räknar jag ut preliminärskatt?

Preliminärskatten baseras på ditt förväntade ekonomiska resultat för året. Du gör en uppskattning av dina intäkter och avdrag för att få en idé om din förväntade skattepliktiga inkomst.

Vad är debiterad preliminärskatt?

Debiterad preliminärskatt är den totala mängden skatt som du förväntas betala under året, baserat på din uppskattade skattepliktiga inkomst. Denna summa delas upp i månatliga betalningar.

Hur mycket preliminärskatt ska jag betala?

Den exakta mängden varierar beroende på ditt förväntade resultat. Ju högre din förväntade inkomst, desto mer preliminärskatt betalar du.

Hur ändrar jag min preliminärskatt?

Om du märker att ditt ursprungliga antagande om årets inkomst var felaktigt, kan du meddela Skatteverket om de förändrade omständigheterna och begära en justering av din preliminärskatt.

Hur beräknas preliminärskatten?

Skatteverket tar din uppskattade årsinkomst, drar av eventuella avdrag och tillämpar därefter den relevanta skattesatsen för att räkna ut din preliminära skatt.

När ska preliminärskatten betalas?

Den preliminära skatten ska betalas månatligen. Förfallodatumet är den tolfte varje månad, men om detta datum infaller på en helgdag, ska betalningen göras nästa vardag.

Vad är tillgodoförd debiterad preliminärskatt?

Detta avser den situation där du redan har betalat in en summa i preliminärskatt, men vid årets slut visar det sig att du har betalat mer än vad som faktiskt krävdes. Denna överbetalning kan räknas av mot framtida skatteskulder.

När får man tillbaka preliminärskatt?

Om du har betalat in mer preliminärskatt än vad som senare visar sig vara nödvändigt, återbetalas överskottet efter att inkomstdeklarationen har granskats och godkänts av Skatteverket.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte