Vad är en periodisk sammanställning?

För den som driver företag inom EU och säljer varor eller tjänster momsfritt till andra EU-länder är den periodiska sammanställningen en viktig del av redovisningen. Den ger insikt i värdet av de varor eller tjänster som sålts över landsgränserna inom EU.

När ska man lämna en Periodisk sammanställning?

Momsfri försäljning av varor och tjänster inom EU kräver rapportering. Denna rapportering sker genom den periodiska sammanställningen. När en vara eller tjänst säljs momsfritt till ett annat EU-land, under förutsättning att köparen har ett giltigt momsregistreringsnummer och varan har förbrukats eller transporterats till detta land, ska detta rapporteras.

Frekvensen av denna rapportering beror på vad som säljs:

Endast tjänster: En gång per kvartal.

Varor eller en kombination av varor och tjänster: En gång i månaden.

Den periodiska sammanställningen kan lämnas in digitalt via Skatteverkets e-tjänst senast den 25:e efter den berörda månaden eller kvartalet. Om man väljer att använda blankett SKV 5740, ska denna lämnas in senast den 20:e.


Vilken information inkluderas?

Den periodiska sammanställningen ska innehålla:

Värdet av varor eller tjänster sålda momsfritt till företag i andra EU-länder.

Värdet av varor inom trepartshandel inom EU.

Värdet av varor som överförs mellan ett företags verksamhet i Sverige till dess verksamhet i ett annat EU-land.

Det finns särskilda undantag och detaljer kring vilken information som behöver inkluderas, och för mer djupgående information rekommenderas ett besök på Skatteverkets webbplats : https://skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/periodisksammanstallning

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte