Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Periodisering – Vad är periodisering?


Periodisering är en grundläggande princip inom bokföring. Det är ett sätt att bokföra inkomster och utgifter i de tidsperioder de intjänats eller förbrukats, oavsett när betalningen sker. Denna metod är avgörande för att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation.

Hur fungerar periodisering?

Periodisering innebär att inkomster och utgifter fördelas på de perioder de hör till. Om en kostnad uppstår i december, men betalas i januari, bokförs den i december. Detta gäller även inkomster. En tjänst levererad i december som faktureras i januari, periodiseras till december. Denna process säkerställer att bokföringen stämmer överens med verkligheten.

Fördelar för företagaren

För företagare ger periodisering en korrekt bild av ekonomisk prestation och hälsa. Det underlättar:

Bättre beslutsfattande: Korrekt periodisering ger företagsledningen den information som behövs för att styra och utveckla företaget.

Företagsanalys: Det blir lättare att göra jämförelser mellan olika perioder, vilket är viktigt för att förstå trender och utveckling.

Rättvisande resultat: Periodisering bidrar till att årsredovisningen blir mer enhetlig, tydlig och jämförbar.


Förståelse och korrekt tillämpning av periodisering är centralt för varje företagare som vill ha en sann bild av sitt företags ekonomi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte