Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är per capsulam?

I affärsvärlden är det ofta nödvändigt att fatta beslut snabbt och effektivt, särskilt i situationer där traditionella möten inte är möjliga. Här kommer konceptet ”per capsulam” in, en flexibel metod för beslutsfattande som är särskilt relevant för företagare.


Vad är ett per capsulam-beslut?

Ordet ”per capsulam” härstammar från latin och betyder ungefär ”genom kapsel”. Historiskt användes det för att beskriva sättet att skicka meddelanden under antiken. I modern tid innebär ett per capsulam-beslut att beslut fattas utan fysiska möten, ofta genom telekommunikation som e-post eller telefon. Denna metod är idealisk i situationer där snabba beslut krävs eller när det inte är möjligt att samla alla beslutsfattare fysiskt.


Per capsulam i styrelsemöten

Vid styrelsemöten per capsulam hanteras brådskande ärenden effektivt mellan regelbundna möten. Processen inleds vanligtvis av styrelsens ordförande som presenterar ett beslutsförslag, antingen skriftligt eller muntligt. Därefter samlas ledamöternas ståndpunkter och signaturer in. Det är viktigt att alla beslut som fattas per capsulam protokollförs och tydligt anges i styrelseprotokollet.


Bolagsstämma och årsstämma

För bolagsstämmor och årsstämmor är per capsulam-metoden ett praktiskt sätt att hantera beslut som inte kan vänta till nästa planerade möte. Detta kan inkludera godkännande av finansiella rapporter, utnämningar av nya styrelsemedlemmar eller andra akuta frågor. Precis som vid styrelsemöten, krävs det att alla beslut som fattas på detta sätt dokumenteras noggrant.


Vikten av regler för per capsulam-beslut

Eftersom det inte finns några strikta lagar som reglerar per capsulam-beslut, är det viktigt att varje organisation eller företag etablerar sina egna regler för denna process. Det kan vara klokt att bestämma om beslutsförslag kräver enkel majoritet eller fullständig enighet bland styrelsemedlemmarna. Genom att fastställa dessa regler på förhand kan organisationer försäkra sig om att per capsulam-processen är både effektiv och rättvis.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte