Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Pensionsgrundande inkomst (PGI) – Vad innebär det?

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är en central term i pensionssystemet. Det är den inkomst som ligger till grund för beräkningen av din framtida allmänna pension. Denna inkomst bestäms årligen av Skatteverket och baseras på de uppgifter som anges i din inkomstdeklaration. PGI inkluderar inte bara lönen utan även andra typer av inkomster såsom föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, och sjuk- eller aktivitetsersättning. För dig som företagare är det särskilt viktigt att notera att även inkomster från din näringsverksamhet räknas in i din PGI.

Hur PGI påverkar företagare

Som företagare spelar din PGI en avgörande roll för din ekonomiska trygghet i framtiden. Det är viktigt att förstå att inkomsten från din verksamhet bidrar direkt till din pensionsgrundande inkomst. Det finns dock en undre och övre gräns för vilka inkomster som är pensionsgrundande. För 2024, måste din inkomst uppgå till minst 42,3% av årets prisbasbelopp för att räknas som pensionsgrundande. Om din inkomst överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, räknas inte överskjutande del som pensionsgrundande.

Optimera framtida pension

Den allmänna pensionsavgiften, som är 7% av din inkomst upp till intjänandetaket, påverkar också din PGI. Detta innebär att ett avdrag görs på den delen vid beräkning av din pensionsgrundande inkomst. För dig som företagare innebär detta att du behöver ha en god översikt över dina inkomster för att optimera din framtida pension.

Att förstå din PGI är avgörande för att säkra din ekonomiska framtid. Som företagare bör du därför regelbundet granska och planera dina inkomster för att maximera din pensionsgrundande inkomst. Det är också klokt att konsultera med en ekonomisk rådgivare för att navigera i pensionssystemets komplexitet. I slutändan är din pensionsgrundande inkomst en nyckelfaktor i att bygga en stabil ekonomisk grund för din pensionering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte