Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Pantbrev – Vad är pantbrev?

Pantbrev är en avgörande komponent i processen att finansiera köpet av fastigheter, särskilt för företagare som ser till att expandera sina verksamhetslokaler eller investera i fastighet. Det representerar en handling som intygar att en fastighet har intecknats, vilket innebär att fastigheten används som säkerhet för ett lån. Denna handling är central när en bank eller annan långivare tillhandahåller ett bolån, då den bevisar bankens rätt att använda fastigheten som säkerhet.

Pantbrevets syfte och funktion

Huvudsyftet med pantbrevet är att tjäna som en säkerhet för långivaren. Det ger banken en formell rättighet att, vid utebliven betalning av lånet, sälja fastigheten för att återfå de utlånade pengarna plus ränta. Pantbrevet är således en trygghet för banken som innehar det tills dess att låntagaren fullt ut har återbetalat lånet. För företagaren innebär detta en möjlighet att säkerställa finansiering under tydligt reglerade förhållanden, där både risken och säkerheten är väldefinierade.

Processen för att beställa pantbrev

För att ett pantbrev ska utfärdas krävs en ansökan till Lantmäteriet, vilket kan göras av både fastighetsägaren själv eller av banken som en del av låneprocessen. Utfärdandet av ett nytt pantbrev medför en kostnad som inkluderar en administrationsavgift samt två procent av pantbrevets belopp. Denna process kan genomföras antingen i pappersform eller elektroniskt, vilket underlättar för företagaren att snabbt och effektivt säkra den nödvändiga finansieringen för sina fastighetsaffärer.

För företagare är förståelsen och hanteringen av pantbrev en vital del av att navigera i fastighetsmarknaden och säkerställa en solid grund för sin verksamhetsexpansion. Genom att använda fastigheter som säkerhet erbjuder pantbrevet en väg till kapital som annars kanske inte hade varit tillgängligt, samtidigt som det skyddar långivarens intressen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte