Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

P/E-tal – Vad innebär ett P/E-tal?

P/E-tal, eller ”price per earnings”, är ett viktigt nyckeltal inom aktiemarknaden. Det används för att bedöma om en aktie är dyr eller billig jämfört med bolagets vinstnivå. Detta tal ger en indikation på hur marknaden värderar en aktie och är särskilt viktigt för företagare som investerar eller överväger att investera i aktier.

Hur räknas P/E-tal ut?

P/E-talet beräknas genom att dividera aktiens pris med bolagets vinst per aktie. Till exempel, om en aktie kostar 50 kr och bolagets vinst per aktie är 5 kr, blir P/E-talet 10 (50/5=10). Detta innebär att det tar tio år för bolaget att tjäna in den investering som gjorts, baserat på nuvarande vinstnivå. Det är ett användbart verktyg för att jämföra aktier inom samma bransch, där ett genomsnittligt P/E-tal i Sverige ofta ligger mellan 10 och 15.

Högt eller lågt P/E-tal – Vad betyder det för dig som företagare?

Ett högt P/E-tal kan antyda att en aktie är övervärderad, men det kan också visa på marknadens förtroende för bolagets framtida vinst och utdelningar. Å andra sidan, kan ett lågt P/E-tal innebära att aktien är undervärderad, vilket kan vara attraktivt för investerare som söker lägre risker. Som företagare är det viktigt att förstå att även om ett lågt P/E-tal kan tyda på en potentiellt bra affär, finns det ingen garanti för aktiens framtida värdeutveckling. Dessutom, när ett bolag går med förlust, blir P/E-talet negativt, vilket ökar risken för investerare. Även i dessa fall kan det finnas möjligheter om bolaget förväntas vända till vinst.

P/E-tal kan även användas för att värdera ett helt bolag. Detta görs genom att multiplicera bolagets vinst med dess P/E-tal. För företagare som funderar på företagsköp eller vill bedöma värdet på sitt eget företag är denna metod väldigt värdefull.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte