Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Övertrassera – Vad innebär det?

Övertrassera är ett ekonomiskt begrepp som innebär att ett konto går minus – det vill säga, att utgifterna överstiger tillgängliga medel. Denna situation är vanlig för både privatpersoner och företagare, men för sistnämnda kan konsekvenserna vara mer omfattande.

Vad innebär övertrassering?

Övertrassering uppstår när utgifter eller uttag från ett bankkonto överstiger det belopp som finns tillgängligt på kontot. För företagare kan detta inträffa av olika skäl: oväntade utgifter, fördröjda betalningar från kunder, eller dålig cash flow-hantering. När ett konto är övertrasserat, går det i minus och skapar en skuld till banken.

Konsekvenser för företagare

För en företagare kan övertrassering ha flera negativa konsekvenser. För det första tillkommer ofta höga räntor och avgifter, vilket kan försämra företagets finansiella hälsa. Dessutom kan det påverka företagets kreditvärdighet negativt, vilket gör det svårare att få lån eller andra finansiella tjänster i framtiden.

En övertrassering kan också vara ett tecken på djupare ekonomiska problem inom företaget, såsom bristfällig budgetering eller dålig likviditetshantering. Det är viktigt för företagare att regelbundet granska sitt företags ekonomi och undvika övertrassering genom att hålla utgifterna inom de tillgängliga medlens gränser.

Hantering av övertrassering

För att hantera en övertrassering bör företagare först och främst kontakta sin bank för att diskutera situationen och eventuellt förhandla fram en lösning. Det kan innebära att man får en tillfällig kredit eller en omstrukturering av skulden.

På lång sikt är det viktigt för företagare att förebygga övertrassering genom god ekonomisk planering. Det inkluderar att skapa en realistisk budget, förbättra kreditkontrollen, och se över likviditetsflödet. Att ha en buffert eller reservfond kan också vara en effektiv strategi för att skydda företaget mot framtida ekonomiska svårigheter relaterade till övertrassering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte