Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Övertid – Vad innebär övertid?

Övertid är arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden, beordrad och godkänd av arbetsgivaren. I denna text utforskar vi vad övertid innebär för dig som företagare, hur det regleras och vilka konsekvenser det kan ha för din verksamhet.

Grunden i arbetstidslagen

För att förstå övertid är det viktigt att först ha en klar bild av vad ordinarie arbetstid innebär. Enligt arbetstidslagen (ATL) är ordinarie arbetstid normalt 40 timmar per vecka vid heltidsanställning. Det finns dock situationer, exempelvis inom sjukvården eller vid skiftarbete, där ordinarie arbetstid kan vara i genomsnitt 40 timmar över en period på fyra veckor.

Övertid och mertid – vad är skillnaden?

Utöver den ordinarie arbetstiden finns det begrepp som övertid och mertid. Övertid är den tid som överstiger den ordinarie arbetstiden och regleras strikt. Lagen begränsar den sammanlagda arbetstiden till maximalt 48 timmar per vecka under en fyra veckors period, inklusive övertid. För deltidsanställda gäller en annan term – mertid, som är när dessa anställda arbetar utöver sin avtalade arbetstid.

Planering och kompensation av övertid

Övertid ska inte vara en del av den ordinarie planeringen utan uppstår vid särskilda tillfällen, som oväntade sjukdomsfall eller specifika kompetensbehov. Arbetsgivaren kan beordra övertid med kort varsel, men vid godtagbara skäl kan en anställd undantas från kravet på övertid. Det är viktigt att notera att övertid inte får schemaläggas rutinmässigt.

Ersättning för övertid sker vanligtvis genom övertidstillägg eller kompensationsledighet. Det är viktigt att som arbetsgivare vara medveten om dessa regler för att säkerställa en rättvis och laglig hantering av övertidsarbete.

Övertid vs. obekväm arbetstid

Det är också viktigt att skilja på övertid och obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som schemaläggs under kvällar, nätter och helger, ofta med tillhörande ob-tillägg.

Som företagare är det essentiellt att förstå dessa aspekter för att effektivt hantera ditt personalansvar och arbetsrättigheter. Att vara väl införstådd med dessa regler säkerställer inte bara laglig efterlevnad utan också en hälsosam arbetsmiljö för dina anställda.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte