Överlåtelseskatt – Vad är överlåtelseskatt?


Överlåtelseskatt är en skatt som betalas vid köp av fastigheter, bostadsaktier eller andra värdepapper. Denna skatt är särskilt relevant för företagare som deltar i sådana transaktioner. Skatten baseras på det skuldfria priset, vilket inkluderar försäljningspriset samt eventuell lånedel av bostaden eller fastigheten. Överlåtelseskatteprocenten varierar beroende på typ av köp: 2% för aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag, 4% för fastigheter eller tomter och 1,6% för aktier i andra bolag än bostadsaktiebolag och fastighetsbolag.

Betalning och deklaration av överlåtelseskatt

Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas av köparen. För köp av aktier i bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag ska skatten betalas inom två månader efter undertecknandet av köpekontraktet. Vid köp av fastigheter betalas skatten sex månader efter kontraktets undertecknande. Det är viktigt att notera att överlåtelseskatten är en personlig skatt. Varje köpare är ansvarig för att anmäla och betala skatten på eget initiativ.

Undantag och specialfall

Det finns viktiga undantag från överlåtelseskatten. Förstagångsköpare av en bostad är befriade från skatten men måste ändå anmäla köpet till Skatteverket. För att vara undantagen från överlåtelseskatten måste köparen uppfylla vissa kriterier: vara mellan 18 och 39 år vid köptillfället, äga minst 50% av bostaden efter köpet, köpa bostaden för stadigvarande bruk och flytta in inom sex månader samt inte tidigare ha ägt 50% eller mer av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad.

För företagare som deltar i fastighets- och aktiemarknaden är det viktigt att ha kunskap om överlåtelseskatt. Att förstå när och hur denna skatt tillämpas är avgörande för att undvika oväntade kostnader och säkerställa laglig efterlevnad.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte