Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Överlåtelse – Vad innebär överlåtelse?

Överlåtelse innebär en övergång av äganderätt från en person till en annan. Detta kan ske på flera sätt, såsom genom gåva, byte eller försäljning. För en företagare är förståelse av överlåtelse kritiskt, då det påverkar såväl dagliga transaktioner som större affärsöverenskommelser.

Olika former av överlåtelse

Överlåtelse genom gåva

Detta sker när en part ger något till en annan utan att förvänta sig något i gengäld. Exempel på detta kan vara födelsedagspresenter eller företagsgåvor. I dessa fall är kontrakt sällan användbart, men det är viktigt att båda parter förstår att inget vederlag förväntas.

Överlåtelse genom byte

Historiskt sett var detta en vanlig form av överlåtelse. Idag sker det ofta informellt mellan kända parter. Webbplatser som Blocket har gjort denna typ mer populär. Viktigt här är att båda parterna är nöjda med bytet, och även om kontrakt inte alltid används, kan det vara fördelaktigt att ha någon form av överenskommelse dokumenterad.

Överlåtelse genom försäljning

Den vanligaste formen av överlåtelse i dagens samhälle. Varje köp, stort som smått, involverar denna typ av överlåtelse. Här är det standard att få ett kvitto och vid större överlåtelser används ofta kontrakt. Det garanterar att båda parter har en tydlig förståelse av överenskommelsen.

Viktigt att tänka på vid överlåtelse

För en företagare är det centralt att både parter är nöjda med överlåtelsen. En överlåtelse har inte skett om en part inte godkänner den, till exempel vid stöld. Därför är kontrakt och kvitton inte bara formaliteter utan viktiga dokument som bekräftar att en överenskommelse har nåtts.

Förståelsen av överlåtelse är avgörande för att framgångsrikt navigera i affärsvärlden. Genom att känna till de olika formerna och deras innebörd kan företagare effektivt hantera transaktioner och undvika missförstånd.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte