Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Överförmyndare – Vad är överförmyndare?

En överförmyndare är en viktig figur inom det svenska kommunala systemet, med en särskild roll som påverkar både individer och företagare.

Överförmyndarens roll och funktioner

I varje svensk kommun finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, utsedd av kommunfullmäktige. Deras huvudsakliga uppgift är att övervaka så kallade ställföreträdare: förmyndare, gode män och förvaltare. Dessa ställföreträdare har i uppdrag att skydda personer som inte kan förvalta sin egendom eller tillvara sin rätt, på grund av faktorer som ålder, sjukdom eller psykisk ohälsa.

För företagare är det relevant att förstå hur överförmyndare fungerar, speciellt när det gäller interaktion med individer som har en god man eller förvaltare. Förvaltaren eller god mannen kan ha en betydande roll i beslut som rör ekonomiska transaktioner eller avtal med företaget.

Vikten för företagare

För företagare är det viktigt att vara medveten om överförmyndarens funktion, speciellt i situationer där affärer görs med omyndiga personer eller de som har en god man eller förvaltare. En förståelse för överförmyndarens roll kan hjälpa företagare att navigera i juridiska sammanhang och säkerställa att alla transaktioner och interaktioner sker inom ramen för lagen.

Överförmyndarnämnden ser till att ställföreträdarna hanterar sina uppdrag korrekt, vilket innebär att de ska se till att den enskildes tillgångar är säkert placerade och används för individens bästa. Detta kan innebära att företagare som hanterar ekonomiska transaktioner eller avtal med dessa individer kan behöva interagera med överförmyndarnämnden för att säkerställa att allt följer gällande regler och lagar.

I sammanfattning, en överförmyndare eller överförmyndarnämnd spelar en kritisk roll i att skydda rättigheterna och tillgångarna hos individer som inte kan göra det själva. För företagare är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för dessa roller för att säkerställa rättssäker och laglig hantering i alla affärstransaktioner med sådana individer.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte