Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Outsourcing – Vad är det?

Outsourcing, eller utkontraktering på svenska, är en strategi där ett företag överlåter vissa arbetsuppgifter eller processer till ett annat företag. Detta kan omfatta allt från städning och marknadsföring till bokföring. Genom outsourcing får företagaren möjlighet att fokusera mer på kärnverksamheten och utveckla sitt företag.

Fördelar med Outsourcing

En av de största fördelarna med outsourcing är att det möjliggör specialisering. Genom att överlåta vissa uppgifter till experter kan du som företagare höja kvaliteten på dina produkter och tjänster. Till exempel, om du outsourcar din marknadsföring till en specialiserad byrå, kan det leda till ökad kundtillströmning och bättre varumärkesbyggnad.

Ekonomiskt sett kan outsourcing vara fördelaktigt. Fastän det innebär en direkt kostnad, kan det leda till besparingar genom att omvandla rörliga och oförutsägbara kostnader till fasta. Detta ger en klarare bild av din ekonomi och underlättar budgeteringen.

Outsourcing vs Anställning

Att välja mellan att outsourca och att anställa ny personal är en viktig övervägning. Anställning kan innebära kostnader för rekrytering, utbildning och utvidgning av arbetsutrymmen, vilket ofta gör outsourcing till ett mer kostnadseffektivt alternativ. Dock kan outsourcing innebära mindre kontroll över hur arbetsuppgifterna utförs, vilket kan påverka servicen och kvaliteten.

Som företagare är det viktigt att noggrant överväga vilka delar av din verksamhet som är lämpliga att outsourca. Det kan vara allt från IT-support till rekryteringsprocesser. Genom att göra detta kan du optimera din verksamhet, fokusera på det som är mest värdefullt för ditt företag och därmed driva din verksamhet framåt på ett mer effektivt sätt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte